Kan jeg ta opp flere forbrukslån samtidig?

credit

For mange så holder det med ett forbrukslån, slik at man får dekket de utgiftene man har. Men andre igjen trenger flere forbrukslån, kanskje over lengre tid, og lurer derfor på om dette er mulig. Selv om vi allerede innledningsvis skal nevne at det sjeldent er en god ide med flere forbrukslån, så kan vi også avsløre at det er helt og holdent mulig å ta opp flere forbrukslån samtidig. Alt avhenger av din egen økonomi.

Derfor kan du ta opp flere forbrukslån samtidig

På samme måte som det er mulig å ha flere kredittkort hos ulike banker, så kan du også ha flere forbrukslån samtidig. Det er ikke noe i veien for at man søker om et lån i flere banker, og kanskje får du godkjent søknaden hos samtlige. Eller hvis man trenger et nytt forbrukslån et par år etter at man tok opp det første, så er det heller ikke noen begrensninger her. Det finnes ikke noe lovverk eller regelverk verken fra staten eller bankenes side som tilsier at du ikke kan ta opp flere forbrukslån samtidig.

For når banken vurderer søknaden din, så gjør de også en vurdering av din nåværende gjeld. Dersom banken vurderer det til at du har god nok økonomi til å tilby deg ytterligere forbrukslån, så er dette altså helt uproblematisk. Det er ikke dermed sagt at det er noen god ide, noe du kan lese mer om i neste avsnitt.

Refinansiere og samle lånene

I stedet for å ta opp flere forbrukslån hos ulike banker, så anbefaler vi at du refinansierer gjelden og samler den under ett større lån. Dette fordi at du ved å ha lån i flere banker, må betale gebyrer til hver enkelt bank. Samtidig kan du få lavere rente ved å ta opp et større lån i en enkelt bank. Nettopp derfor anbefaler vi ikke at du tar opp flere forbrukslån samtidig, men at du heller samler de gamle lånene dine med et nytt og større lån i en bank som har gode rentevilkår. På denne måten vil du bli raskere gjeldfri og spare en del penger på renter og gebyrer.

Kilder:

https://snl.no/forbruksl%C3%A5n

www.billigeforbrukslån.no

no.wikipedia.org/